Training Waarderend Auditen van Onderwijskwaliteit

30,31 MAART, 1 APRIL & 12 MEI 2020

 

WAARDEREND AUDITEN VAN KWALITEIT: DE KUNST VAN DRAAGVLAK CREËREN

De belangstelling voor kwaliteitsmanagement in onderwijsorganisaties neemt toe. Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de kwaliteit van opleidingen en de ondersteunende processen en systemen. Het zijn met name de toenemende eisen van toezichthouders en van veranderende wet- en regelgeving die hierbij een belangrijke rol spelen, maar ook de studententevredenheid is een belangrijk thema.

Ook bij de NVAO en de onderwijsinspectie wordt er steeds meer gewerkt volgens de methode van waarderend onderzoeken (Appreciative Inquiry) en Waarderend Auditen.Stel je voor dat je als professional met jouw audits maximale betrokkenheid endraagvlak kunt creëren voor jouw auditbevindingen? Met Waarderend Auditen draag jij bij aan het positief op de kaart zetten van jouw audits. Waarderend Auditen zorgt voor een hoge betrokkenheid van medewerkers aan het kwaliteitssysteem. Waarderend auditen bestaat uit een reguliere audit aanpak aangevuld met de principes van Appreciative Inquiry. Waarderend Auditen vraagt een andere aanpak en adviesrelatie van de auditors met hun businesspartners. Een waarderende grondhoudingis de basis, aangevuld met een pragmatische methode van actie-onderzoek.

 

HET BELANG VAN EEN WAARDERENDE ATTITUDE

Waarderend Auditen van kwaliteit draagt duurzaam bij aan het verbeteren en versterken van de kwaliteit van een product, dienst, proces of organisatie vanuit de intrinsieke motivatie van de betrokken medewerkers. Daarbij past een integrale werkwijze die structuur, cultuur, leiderschap en vernieuwing aan elkaar verbindt. De waarderende kwaliteitsprofessional kijkt vooruit naar wat nodig is in plaats van achterom te kijken naar wat er mis is gegaan. Hij of zij houdt de organisatie ‘positief scherp’, stelt de klant centraal en richt zich op de successen en kansen in de hele keten. Ook vermijdt hij of zij een eenzijdige focus op problemen en richt zich op de kansen en mogelijkheden voor verbetering vanuit het streven naar continue leren en ontwikkelen. Deze aanpak vergroot het commitment van mensen om gezamenlijke kwaliteitsdoelstellingen te realiseren.

 

ERVAREND LEREN EN GELIJK PRAKTISCH AAN DE SLAG! 

Naast vele praktijkoefeningen, waaronder het opzetten en uitvoeren van een eigen waarderende audit, ontvang je uitgebreide theorie en leer je alle vaardigheden. Daarbij gaan we een hele dag oefenen met waarderende gespreksvoering ( inclusief de waarderende grondhouding) met een ervaren trainings- en improvisatie acteur.

Je leert hoe je optimale betrokkenheid en draagvlak creëert door middel van de methode en zienswijze van waarderend auditen. Natuurlijk ontvang je daarbij een uitgebreide trainingsmap met handige checklisten, praktische voorbeelden en mooie artikelen. Zodat je alle bagage hebt om na de training gelijk aan de slag te gaan.

Verder is er een gastoptreden van een zeer ervaren kwaliteitsauditor die waarderend auditen succesvol toepast binnen haar onderwijsorganisatie. Zij heeft hier diverse artikelen over geschreven en treedt ook op als spreker bij congressen en seminars op het gebied van onderwijskwaliteit. 

 

TERUGKOMDAG MET VERDIEPING EN PERSOONLIJKE COACHING

De terugkomdag zal op donderdag 31 oktober plaatsvinden. In de tussentijd ga je aan de slag met jouw specifieke vraagstuk en word je hierin door mij begeleid door middel van persoonlijke coaching. Zo kun je na de training zelf waarderende audits in jouw organisatie uitvoeren. Op de terugkomdag bespreken we jullie ervaringen en behandelen we alle vragen. Ook maken we nog een mooie verdiepingsslag op deze laatste dag.

 

VOOR WIE IS DE TRAINING BESTEMD?

Ben jij als kwaliteitsprofessional en/of kwaliteitsauditor verantwoordelijk voor de kwaliteitsketen, de toepassing van kwaliteitsmanagement en of kwaliteitstoetsing binnen het onderwijs? Dan is deze training uitermate geschikt voor jou. Je krijgt in deze training bruikbare handvatten aangereikt. Je wil je persoonlijke vaardigheden op het gebied van waarderend onderzoeken en waarderend auditen verder ontwikkelen en hebt als deelnemer ervaring met kwaliteitsmanagement en of auditing binnen het onderwijs.

 

Zie voor meer informatie de PDF icon Leaflet Training Waarderend Auditen van Onderwijskwaliteit-maart 2020.pdf

 

Kosten


€ 2.100,- exclusief BTW. Aanmeldingen voor 15 januari 2020 ontvangen €125,- vroegboekkorting.

Locatie

Hotel Villa Vennendal te Nunspeet

 

Data

  • 30,31 MAART & 1 APRIL & 25 SEPTEMBER 2020
  • 12 MEI 2020

 

Inschrijfformulier