Team- en organisatieontwikkeling

Essentieel kansen voor ontwikkeling stevig beetpakken en omzetten in opvallend blijvende resultaten en positieve energie

Waarderende teamcoaching is anders dan individuele coaching.  Waarderende teamcoaching betreft de gehele groep en is een mooi en zeer krachtig middel om afdelingen en groepen in staat te stellen continue te leren en waardevolle resultaten te realiseren. Samen gaan we aan de slag om alle problemen, wensen en ambities te onderzoeken. Dit doen we door alle perspectieven boven tafel te krijgen. Vanuit de waarderende dialoog creeren we betekenis ten aanzien van het thema dat op tafel ligt. Dit betekent niet dat alle neuzen dezelfde kant op moeten staan, maar dat het juist ontstaat tussen de neuzen, waarbij we samen op zoek gaan hoe juist ook de verschillen een plek kunnen krijgen in het geheel. Op deze manier nemen we de wijsheid van het potentieel ten volle mee.

 

Natuurlijk krijgen de individuele teamleden hierin een plek en komen de onderlinge samenwerkingsrelatie en de interactie aan bod. Misschien zijn er problemen of onenigheden over doelstellingen, de wijze van werken, de samenwerkingsrelatie onderling en of bijdragen van individuele teamleden. Waarderende teamcoaching maakt deze zaken bespreekbaar en onderzoekt op een waarderende wijze patronen en non-conformiteiten op een open en constructieve manier gericht op het perspectief van kwalitatieve participatie en mogelijk ook zelforganisatie.

 

Vanuit maximale betrokkenheid en draagvlak worden de mensen bij de veranderingen meegenomen, gaan ze zich verantwoordelijk voelen voor de organisatie en nemen ze sneller initiatief. Vanuit een praktijkgerichte benadering leer ik de organisatie hun eigen sterkten en kwaliteiten verder te ontwikkelen. Je kunt namelijk de richting van de wind niet veranderen, maar wel de stand van je zeilen. Het is dus vooral belangrijk hoe je met verandering om weet te gaan.

 

Waarderende teamcoaching draagt onder andere bij aan:

- Sterk verbeterde communicatie  ( van klagen naar samenwerking en eigenaarschap),

- Meer helderheid over rollen, taken, competenties,

- Groter onderling vertrouwen

- Openheid,

- Meer enthousiasme en actiegerichtheid in het team

 

Samen met jou of jullie kijk ik naar de dieperliggende, achterliggende vraag en reden.  Vaak heeft dit met jouw/ jullie drijfveren, patronen en/of historie te maken. Het is goed om je daarvan bewust te zijn en deze te herkaderen.

Ik luister naar het team en we bekijken samen wat het beste coachpad kan zijn. Soms is dat van tevoren helder in thema’s  te gieten en soms staan we aan het begin van een reis en ontvouwt zich dat ter plaatse waarop we vervolgens een mooi pad gaan bewandelen. Dit is afhankelijk van de vraag. Juist het richten op het perspectief in plaats van de focus te leggen op het probleem zorgt ervoor dat nieuwe paden en mogelijkheden worden ontdekt waar in het begin nog geen zicht op was.  

Vervolgens brengen we dit in praktijk, doe we ervaring op en leren we.

 

Onderstaande vragen kunnen als startpunt dienen van een team coaching traject.

  • Hoe kan mijn team beter samenwerken?
  • Wanneer jullie merken dat jullie van buiten een goed en vooral gezellig managementteam lijken, maar niet echt uitspreken naar elkaar waar het nu echt over moet gaan.
  • Jullie je afvragen hoe jullie team doeltreffender, efficiënter en daadkrachtiger kan opereren?
  • Hoe kunnen wij als team omgaan met veranderingen?
  • Jullie als team graag willen leren hoe jullie effectiever met weerstand om kunnen gaan?
  • Hoe kunnen wij een open communicatiesfeer en daarmee het werkplezier bevorderen?
  • Hoe krijgen wij de onderlinge samenwerking van teamleden op een open en constructieve manier bespreekbaar?
  • Hoe maken wij optimaal gebruik van de unieke talenten van elk teamlid?
  • Hoe breng ik mijn team in de zelforganisatie modus?

 

Teamcoachingstrajecten van JES zijn altijd kortdurende trajecten, to the point en passend bij de cultuur en ontwikkelingen van de organisatie.

Wanneer je dit herkent of  een andere coachvraag hebt, neem vooral contact op voor een vrijblijvend intakegesprek. Lees meer>