Advies

Audit uitvoering: Meedenken met vraagstukken

Advies en begeleiding kennen een zekere overlap. Bij coaching/ begeleiding wordt jouw afdeling/ team/ of jij als individuele professional begeleid in een traject van ontwikkeling zodat na dit traject de principes en methoden zelf kunnen worden toegepast.  Zie hiervoor ook Coaching en organisatie ontwikkeling.

Het geven van een (eenmalig) advies is gelegen in het overbrengen van kennis en kunde en het meedenken met uw vraagstukken. Een combinatie van advies en coaching behoort ook tot de mogelijkheden.

 

Ik ben graag uw gesprekspartner. Mogelijke voorbeelden van adviesvraagstukken:

  • “Hoe implementeer ik waarderend auditen en/ of waarderend onderzoeken binnen mijn organisatie”
  • “Op welke wijze breng ik waarderend auditen onder de aandacht van mijn opdrachtgevers?”
  • “Wil je ons helpen bij het opzetten van een waarderende audit”
  • “Welke competenties vraagt de uitvoering van een waarderende audit van mijn auditteam en waar kan ik aan denken bij de samenstelling van het auditteam?"
  • “Kun je mij advies geven over onze auditrapportage(s)?”