Training Waarderend Auditen

Daadwerkelijk impact, verandering & verankering realiseren met betekenisvolle audits en onderzoeken vanuit betrokkenheid, draagvlak en eigenaarschap

Auditing in Nederland maakt momenteel een fascinerende transformatie door. In plaats van zich eenzijdig te richten op "achterom kijken naar wat misgaat", verruimt het blikveld van de auditor zich door "vooruit kijken naar wat nodig en gewenst is".

 

Wat is waarderend auditen?

Appreciative Auditing, ook wel waarderend auditen genoemd, is een combinatie van de reguliere auditaanpak aangevuld met de principes van Appreciative Inquiry.

Dit is een methode van actieonderzoek die opdrachtgevers helpt om auditresultaten effectief om te zetten naar verbeteracties. Steeds meer auditors, hoger managementteams en leden van audit committees ervaren de kracht van de waarderende aanpak in hun organisatie. Bij een waarderende audit worden auditinterviews dialogen van gecommitteerde mensen in de organisatie, brengt audit inspiratie en vormt het de basis voor het co-creëren van verbetering en vernieuwing. Een misvatting is dat bij een benadering vanuit de waarderende invalshoek problemen niet meer aan de orde worden gesteld. Waarderend auditen wil absoluut niet zeggen dat er geen oog is voor non-conformiteiten en problemen niet benoemd mogen worden. Deze worden waarderend onderzocht.

 

De meerwaarde van deze training

In deze interactieve kleinschalige training (maximaal 16 deelnemers) maakt u kennis met de zienswijze en aanpak van Appreciative Auditing. In deze training ervaart u hoe u maximale betrokkenheid en draagvlak creëert tijdens het auditproces waardoor meer draagvlak ontstaat voor uw auditresultaten en audit en verandering samengaan.

De training is praktisch ingestoken. Naast praktijkmateriaal van de docent worden deelnemers uitgenodigd eigen praktijkcases in te brengen.

 

Resultaat:

Na afloop van deze interactieve training:

  • Heeft u kennis van de principes van Appreciative Auditing.
  • Heeft u uw audit toolbox verreikt met de appreciative audit aanpak: Een andere aanpak én adviesrelatie met uw business partners.
  • Bent u in staat om het proces van een appreciative audit te ontwerpen en uit te voeren.
  • Bent u in staat om meer betrokkenheid en draagvlak voor uw auditresultaten te creëren.
  • Heeft u door middel van rollenspelen met een ervaren trainingsacteur zelf ervaren hoe u met een waarderende grondhouding waarderende auditgesprekken voert.
  • Heeft u inzicht verkregen in waarderend rapporteren.
  • Heeft u een eigen praktijkopdracht uitgevoerd en daar feedback op ontvangen.

 

Deelnemers aan de training ontvangen het handboek Appreciative Inquiry en een trainingsmap met naslag documentatie, voorbeelden en formats. Kortom, na de training kun je zelf aan de slag met waarderend auditen.

Ook incompany mogelijk

 

PE- punten

13 PE-punten

 

Kosten


Op aanvraag, inclusief het handboek Appreciative Inquiry

 

Locatie

Midden van het land

 

Data:

1- daagse NBA open inschrijving : Data worden binnenkort bekend gemaakt

2- daagse Open inschrijving : Data worden binnenkort bekend gemaakt.

Inschrijfformulier